හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා….

මතකයන් රසවත් වෙච්චි අතීතයක් තියන,වඩාත් යහපත් සමාජයක් අනාගතයේ උදා වේවායි වර්තමානයේ සිහින දකිමින් අවදියෙන් ඉන්න,සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය විඳින තවත් එක් පුරවැසියෙක්.

3 thoughts on “හඳුනා ගත්තොත් ඔබ මා….

ගල්ද මල්ද සමසිතින් පිළිගනිමී. වාරණ නොමැත.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )